رایمون اولین و تنها برند تولیدکننده سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، خانه هوشمند، اتوماسیون خانگی وهوشمندسازی ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری در ایران می باشد.

مشتری: Raymon
زمان اجرا: 15 مرداد 1398
Project URL: raymonbms.com

اطلاعات بیشتر

درباره پروژه رایمون

تیم طراحی و مهندسی رایمون اولین و تنها  برند تولید کننده سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)، خانه هوشمند، اتوماسیون خانگی، سیستم های هوشمند مراکز تجاری، اداری، مسکونی و بیمارستان هوشمند در ایران افتخار دارد با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، ادوات سیستم مدیریت هوشمند ساختمان را از بهترین قطعات و با دانش مهندسی نوین متانسب با نیاز جامعه ایرانی و الزامات محیطی و با استفاده از پرو تکل مدباس طراحی، مهندسی و تولید نماید.

پروژه های اخیر

کوردینا موزیک

اپلیکیشن مترو تهران

اپلیکیشن معبود

اپلیکیشن مترو تهران
اپلیکیشن معبود
فهرست